nekora
nekora, originally uploaded by rahen z.

nekora
nekora, originally uploaded by rahen z.

今年も行きたい。

neko
neko, originally uploaded by rahen z.

neko
neko, originally uploaded by rahen z.

写真に撮るとぶしゃっとしているけど、人懐こくてかわいい子。

neko
neko, originally uploaded by rahen z.

ででーん。

neko
neko, originally uploaded by rahen z.

neko
neko, originally uploaded by rahen z.

咲いてます。

neko
neko, originally uploaded by rahen z.

たいくつ…はらへった…

nekora
nekora, originally uploaded by rahen z.

仲よさそう。

neko
neko, originally uploaded by rahen z.

さいですか。何よりです。